کبر وگور

 

جوانی زیبایی خوب رویی

به باد کبر آغشته رویی

به وقت راه رفتن پانهادی

به قلب عاشق روزی

نگرآن عاشق زارت دگرروز

زپای افتادورفت درگور

چوآگه گشتی ازکاروجفایت

دریدی یقه راتا بی نهایت

دگرسودی نداردچاک دادن

به زیر خاک رفته یار زارت

به روز خوش گذشته حیف خوردن

شوی سوی مزارش هرپنج شنبه

چه سودش آید بشویی با اشک مزارش

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
ALONE

وبلاگ خوبی دارینو خوشحال میشم به منم سر بزنید