موج بلا

دریا کشاند مرا به خود دمادم

موج می نشاند به جایم هر دم

من مانده ام حیران بین موج ودریا

تا کی توانم صبر کنم در ساحل تنم

تن من چون کشتی شکسته از موج بلا

هر دم جدا شود از هم بند بند تنم

/ 0 نظر / 11 بازدید